Međunarodna nagrada Vojvode od Edinburga

Međunarodna nagrada Vojvode od Edinburga (The Duke of Edinburgh’s International Award) je zanimljiv program samorazvoja, dostupan svim mladim ljudima od četrnaeste do dvadeset pete godine. Zamišljena je kao jedan od individualnih izazova sa ciljem da podstakne mlade ljude da se razviju u odgovorne, aktivne građane koji će dati svoj pozitivan doprinos društvu. Ta nagrada predstavlja uravnotežen, nekonkurentan i prijatan program dobrovoljnih aktivnosti koji podstiče otkrivanje i razvoj ličnosti, samopouzdanje istrajnost, odgovornost i služenje zajednici.

Ova nagrada uključuje četiri studijske oblasti: usluge, avanturističko putovanje, veštine i fizičku rekreaciju na tri različita nivoa, na bronzanom, srebrnom i zlatnom. BIS nagrađuje sve nivoe, pod nadzorom Međunarodnog sekretarijata u Londonu (engl. International Secretariat in London). Učenici se ohrabruju da se kandiduju na svim nivoima ove nagrade.

Međunarodna nagrada Vojvode od Edinburga

British International School je deo Inspiring Digital Enterprise Award (iDEA). Cilj nagrade je da inspiriše učenike i odrasle da razviju digitalne veštine i preduzetništvo i kako da lako dođu do posla.

iDEA teži da bude digitalni i poslovni ekvivalent međunarodne nagrade Vojvode od Edinburga.

Pioneer-onWhite-logo