O nama

AKREDITACIJA

British International School u Beogradu priznata je od strane Odseka za obrazovanje Velike Britanije, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pored toga, BIS je redovni član Evropskog saveta internacionalnih škola (European Council of International Schools – ECIS), kao i Saveta internacionalnih škola (Council of International Schools – CIS).

British International School je operater Fonda za međunarodne nagrade vojvode od Edinburga.

ISTORIJAT

BIS je započela sa radom kao internacionalna gimnazija u Beogradu (International High School Belgrade – IHSB), koju su 1997. godine zajedno osnovali mr Aleksandra Keserović, lokalni nastavnik i profesionalni vokalista, magistar muzikologije na Univerzitetu u Beogradu i pokojni dr Džonatan Rajder iz Kalifornije. Kao prva internacionalna srednja škola u Srbiji na engleskom jeziku, BIS je omogućila deci diplomatskih predstavnika, porodicama stranaca poslovnih ljudi, kao i srpskoj deci školovanje na engleskom jeziku i time dala mogućnost da planiraju upis na univerzitete širom sveta.

Tokom teškog političkog perioda Srbije krajem devedesetih godina, IHSB je uspešno nastavila sa radom što je dovelo do ubrzanog razvoja kako su se ekonomska i politička klima stabilizovale. Kao rezultat toga, škola je 2003. godine preseljena na novu lokaciju na kojoj je otvorena osnovna školu, a naziv je promenjen je u British International School kako bi se istakao cilj i kvalitet obrazovanja koje pružamo.

Do sada, BIS je promenila nekoliko kampusa. Danas je škola organizovana u četiri kampusa – dva za osnovno i dva za srednje obrazovanje.

EMOCIONALNA I DRUŠTVENA PODRŠKA

Jedan od najvažnijih motiva koji svaki roditelj treba da zna kada bira obrazovnu ustanovu za svoje dete jeste kako institucija pruža emocionalnu i društvenu podršku deci.  Emocionalna i društvena podrška odnosi se na stručnost svakog zaposlenog što sveobuhvatno ima za cilj da zadovolji potrebe svakog deteta. U British International School, ne samo da se potrebe učenika ispunjavaju svakodnevno, već́ jesu i uvek će biti u centru pažnje naše škole. To se postiže individualnim pristupom svakom učeniku, svakog dana. Posvećenost dobrobiti učenika ostvaruje se kroz dobro planiranu organizaciju, tradiciju, iskustvo i predanost. Stvaranje prijateljske atmosfere i razvijanje osećaja prihvaćenosti među vršnjacima omogućava našim učenicima da izgrade samopoštovanje, te da komuniciraju slobodno i bez straha i reše svaku svoju eventualnu nesigurnost.

ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Posvećeni smo očuvanju i unapređenju dobrobiti, zdravlja (uključujući mentalno zdravlje) i bezbednosti naših učenika stvaranjem i održavanjem atmosfere otvorenosti, bezbednosti, brige i podrške.

Naša tri osnovna cilja odnose se na sprečavanje štete, na zaštitu učenika od štete; i na podršku učenika i zaposlenih kada dođe do nezgode u oblasti zaštite i bezbednosti učenika.

Škola ostvaruje te ciljeve pružanjem odlične emocionalne i društvene podrške, te negovanjem optimizma i pozitivne školske atmosfere gde se učenici osećaju bezbedno i ohrabruju se da govore. Učenici se podstiču da sa određenom osobom kojoj veruju (bilo da je to neko od zaposlenih ili njihov vršnjak) razgovaraju o svim pitanjima koja ih eventualno brinu. Učenici se takođe  upućuju na konkretne osobe kojima mogu da saopšte svoje probleme. Pored toga, mi u BIS-u negujemo kulturu budnosti, otvorenosti, poverenja i transparentnosti gde se svaka sumnja u vezi sa ponašanjem zaposlenih, posetilaca i ostalih odraslih u školi može saopštiti i rešiti na odgovarajući i delikatan način.

KOMUNIKACIJA

Smatramo da je važnost jasne komunikacije jedan od najvećih prioriteta BIS-a. Radimo na razvijanju bliske saradnje sa roditeljima/starateljima naših učenika, pružajući sve važne informacije u svakom trenutku. Na sajtu BIS škole možete se informisati o našim prostorijama, dostignućima, događajima i proslavama. Takođe, omogućeno je da direktno kontaktirate Školsku kancelariju BIS-a gde će se naši zaposleni postarati  da dobijete sve potrebne informacije o tome kako je vaše dete provelo dan u školi, o domaćim zadacima, ručku, ekskurzijama, plaćanjima itd. Školska kancelarija je otvorena svakog dana od ponedeljka do petka, uključujući praznike.

Podstičemo roditelje/staratelje naših učenika da aktivno učestvuju u Udruženju roditelja, nastavnika i prijatelja (Parent, Teacher, Friends Association – PTF). Jedna od uloga PTF-a je da organizuje događaje radi prikupljanja sredstava u dobrotvorne svrhe. Zajedno sa nastavnicima i direktorom, PTF , takođe, razmatra ideje za unapređenje škole i može se uključiti u rešavanje akademskih i disciplinskih pitanja koja se tiču učenika, ukoliko je potrebno. Pored toga, kod nas postoji i Savet učenika osnovnih i srednjih škola, čiji su predsednici i članovi najistaknutiji učenici škole. Time se obezbeđuje da se glas učenika čuje i prepozna u svakom momentu. Svako odeljenje bira svog odeljenskog predstavnika koji će ih zastupati na sednicama Saveta učenika. Savet učenika pomaže da se organizuju događaji u dobrotvorne svrhe, uključujući godišnji humanitarni bazar BIS-a. Oni takođe pomažu u organizaciji godišnjeg studijskog putovanja i društvenih događaja kao što su studentske zabave. Savete učenika postoji u osnovnoj i srednjoj školi.

BIS ima školske blogove koje uređuju razredne starešine. Blogovi omogućavaju roditeljima/starateljima da prate aktivnosti tokom procesa učenja deteta, kao i vannastavne aktivnosti.