Misija škole

Ponosni smo na prethodnih dvadeset pet generacija učenika koji su završili British International School (BIS) i upisali univerzitete širom sveta.

Obrazovanje u British International School za učenike od tri do osamnaest godina zasniva se na britanskom nastavnom planu i programu, na razvoju svih aspekata intelektualnog, društvenog, emocionalnog, fizičkog i duhovnog identiteta učenika.

Svrha BIS jeste da razvije međunarodno orijentisane, nezavisne, samopouzdane i kreativne učenike, koji će biti u stanju da daju pozitivan doprinos budućem društvu.