Zaposleni

Director of Education, Aleksandra Keserović, stekla je obrazovanje i zvanje magistra muzikologije na Univerzitetu u Beogradu. G-đa Keserović je licencirani nastavnik i profesionalni vokal, te suosnivač IHSB-a, zajedno sa pok. dr Jonathan Rider.

The Director of School, dr Branislava Keserović doktorirala je biološke nauke na Univerzitetu u Beogradu.

Head of Primary, Gareth Evans predaje od 1996. godine, posle studija obrazovanja na Univerzitetu u Daramu. Bio je na visokim rukovodećim pozicijama u Grčkoj, Belgiji i Tunisu, kao i u Velikoj Britaniji. G-din Evans je takođe kvalifikovani inspektor Nezavisnog školskog inspektorata i vodeći partner za COBIS unapređenje. Nedavno je završio obuku za trenera izvršnog nivoa i stekao profesionalnu kvalifikaciju rukovidioca.

Head of Secondary, Jarrod Gaines prvu diplomu iz geografije stekao na Univerzitetu South Bank u Londonu. Kasnije je završio PGCE, za kvalifikovanog predavača u Velikoj Britaniji i magistrirao na poslovnoj školi Univerziteta u Lidsu. G-din Gaines je predavao u nekoliko škola u zapadnom Jorkširu i radio kao konsultant za obrazovanje nekoliko godina. G-din Gaines se pridružio BIS-u u septembru 2020.

Aleksandra Keserovic

Aleksandra Keserovic
Director of Education

Branislava Keserovic

Dr Branislava Keserovic
Director of School

Gareth Evans

Gareth Evans
Head of Primary

Jarrod Gaines

Jarrod Gaines
Head of Secondary