Obroci i dostava hrane

Naš dobavljač obezbeđuje hranljive obroke, koristeći organske i sezonske namirnice. Jelovnik se bazira na izbalansiranim obrocima iz tri dela. Svi dijetalni ili verski zahtevi uzimaju se u obzir, a postoji i mogućnost naručivanja vegetarijanskih obroka.

Učenici u kampusima Lower and Upper Secondary (nižih i viših razreda srednje škole), takođe, imaju pogodnost korišćenja školske kantine. U kampusima srednje škole učenicima su na raspolaganju školske kantine.