Sport

British International School nudi učešće u raznim sportovima kao što su plivanje, atletika, karate, košarka, odbojka, gimnastika, joga, kapoera, bilo da se učenici njima bave na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, sekcijama ili u okviru posebnih vannstavnih aktivnosti. Svake godine, u osnovnoj školi održava se Sportski dan, gde učenici učestvuju u događajima, kao što su trka na tri noge, sprint trka i trka sa preprekama.

Takmičimo se protiv drugih internacionalnih škola, a takmiče se i razredi između sebe. Naše sekcije u školskom terminu potpuno su besplatne i obuhvataju dva sata sportskih aktivnosti nedeljno. Sekcije nakon nastave naplaćuju se simbolično po času.