Viša srednja škola

Više razrede srednje škole pohađaju učenici uzrasta od petnaeste (15) do osamnaeste (18) godine i obuhvata poslednje dve faze školovanja (Key stage 4 i 5) od desetog do trinaestog razreda srednje škole.

Kampus

Naši učenici viših razreda srednje škole (uzrasta od 15-18 godina) borave u kampusu izgrađenom za tu svrhu u ulici Neznanog Junaka br. 36, koji poseduje stručnu biblioteku, specijalističke učionice, fiskulturnu dvoranu u standardnoj veličini, aneks sa kantinom izgrađen, prostor za rekreaciju na otvorenom i ulazni hol za prijem posetilaca.

Key stage 4

Tokom desetog (10) i jedanaestog (11) razreda, učenici pohađaju veliki broj osnovnih predmeta i dodatne izborne predmete koji čine njihov školski raspored. Taj dvogodišnji program završava se eksternom akreditacijom učenika na IGCSE ispitima po osnovu programa “Cambridge Assessment International Education”. Dobre prolazne ocene na nivou IGCSE neophodne su za upis na program A nivoa.
Prema Kembridž programu, učenici dvanaestog razreda redovno izučavaju četiri školska predmeta AS nivoa. Učenici trinaestog razreda redovno nastavljaju da izučavaju najmanje tri predmeta do A nivoa. Izbor školskih predmeta zasniva se na izbornim premetima iz ponude škole. Akreditacija na A nivou priznata je svuda u svetu i kvalifikuje učenike za upis na univerzitete u preko 200 zemalja.

Obavezni predmeti:

 • Engleski jezik/EAL
 • Matematika
 • Dva ili tri naučna predmeta (biologija, hemija i fizika)
 • Informacione i komunikacione tehnologije (ICT) ili računarstvo
 • Savremeni strani jezici (francuski, nemački i španski)
 • Fizičko vaspitanje

Izborni predmeti:

 • Istorija ili hemija
 • Geografija ili fizika
 • Muzika ili biologija
 • Umetničke ili poslovne studije

Key stage 5

Prema Kembridž programu, učenici dvanaestog razreda redovno izučavaju četiri školska predmeta AS nivoa. Učenici trinaestog razreda nastavljaju da redovno izučavaju najmanje tri školska predmeta do A nivoa. Izbor školskih predmeta zasniva se na izbornim predmetima iz ponude škole. Akreditacija na A nivou priznata je svuda u svetu i kvalifikuje učenike za upis na univerzitete u preko 200 zemalja.

Školski predmeti:

 • Umetnost
 • Biologija
 • Poslovne studije
 • Hemija
 • Računarstvo
 • Ekonomija
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Španski jezik
 • Istorija
 • IT
 • Matematika
 • Muzika
 • Fizika
 • Psihologija
 • Veštine razmišljanja

Učenici koji ne prate Kembridž program, u dvanaestom i trinaestom razredu upisuju se za nastavni plan i program Univerziteta u Nebraski koji uključuje sledeće predmete:

 • Američka istorija 1 i 2
 • Američka državna uprava
 • Planiranje karijere
 • Lične finansije
 • Svetska kultura

Školski parlament

Liderstvo je jedan od glavnih principa BIS filozofije pa se učešće učenika u upravljanju školom smatra važnim i suštinskim delom života škole. Imajući u vidu da je jedan od glavnih ciljeva obrazovanja da pripremi mlade ljude da postanu aktivni i informisani građani zajednica u kojima žive, od suštinskog je značaja da se učenicima pruže smislene mogućnosti da učestvuju u upravljanju školskom zajednicom. Predstavnici učenika od sedmog do trinaestog razreda u đačkom parlamentu biraju se iz redova učenika i predstavljaju sve učenike u školi. Parlament pomaže u organizaciji studijskih putovanja i drugih društvenih događaja, te daje svoj glas po pitanjima koja se tiču učenika.

Nagrada Vojvode od Edinburga

Nagrada Vojvode od Edinburga predstavlja uzbudljivi program za samostalni razvoj koji je dostupan svim mladim ljudima od četrnaeste do dvadeset pete godine, a zamišljen je kao jedan od individualnih izazova za podsticaj mladih da se razviju u odgovorne, aktivne građane koji će dati pozitivan doprinos društvu. Ta nagrada predstavlja izbalansirani, netakmičarski i prijatan program dobrovoljnih aktivnosti koje podstiču otkrivanje i razvoj ličnosti, nezavisnost, istrajnost, odgovornost i služenje lokalnoj zajednici. Nagrada pokriva četiri studijske oblasti: “Service”, “Expedition Adventurous Tour”, “Skills” i “Physical Recreation” na tri različita nivoa, bronzani, srebrni i zlatni. BIS nagrađuje sve nivoe, uz nadzor internacionalnog sekretarijata u Londonu. Ohrabrujemo učenike da se prijave za nagradu na svim nivoima.

Učenici pomažu dobrotvornim organizacijama

BIS organizuje razne aktivnosti kako bi motivisala i pomogla svojim učenicima da se razviju u odgovorne građane sveta. Svake godine, škola podržava dobrotvornu akciju prikupljanju igračaka za decu iz beogradskih sirotišta koju organizuju njihova kraljevska visočanstva princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević.
Učenici i zaposleni u srednjoj školi prikupili su novac od nošenja dresova na manifestaciji “Football Shirt Friday” i donirali “Bobby Moore” fondu za istraživanje u svrhu lečenja od kancera u UK.

U toku poslednjeg semestra školske 2021/22, učenici viših razreda srednje škole su učestvovali kao volonteri u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska i uz smernice stručnih lica Centra pomagali deci do tri godine da, kroz igru razvijaju svoje motoričke, intelektualne i druge sposobnosti.

Sastanak možete zakazati putem email-a info@bis.edu.rs ili telefonom na broj +381 65 3066 097