NIŽI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE

Niži razredi osnovne škole obuhvataju uzrast učenika od 3. do 7. godine. Niži razredi uključuju vrtić, predškolsko, kao i 1. i 2. razred.

Škola obuhvata dve faze britanskog nastavnog plana i programa, niži razredi osnovne škole. Celokupno učenje zasniva se na tri koncepta – deca najbolje napreduju kada su srećna, kada se osećaju bezbedno i imaju poverenje. Cilj nam je da deci pružimo dobar uvod u njihovo dalje školovanje.

Školska zgrada

Kampus nižih razreda osnovne škole u Vlastimira Župana br. 8 izuzetno je pogodan za boravak učenika, s obzirom da predstavlja zatvoreno okruženje sa adekvatnim prostorom za boravak na otvorenom. Veličina igrališta omogućava mnoge aktivnosti, te postavljanje sprava za vežbanje na otvorenom, kao što su fudbal, košarka, penjalice, ljuljaške, klackalice i dve nadstrešnice za odmor i/ili grupne aktivnosti. Učenicima će biti omogućeno da uživaju u časovima plivanja u okviru kampusa uz profesionalnog instruktora plivanja.

Nastavni plan i program za vrtić

Polaznici vrtićke grupe lepo se zabavljaju, istovremeno učeći i razvijajući se. Oni uče kako da se osamostaljuju, te prelaze u prvi razred osnovne škole sa motivacijom za učenje i razvijenim samopouzdanjem.
Nastavni plan i program zasniva se na britanskom nacionalnom nastavnom planu i programu, koji se u vrtiću realizuje kroz razne teme. Uči se kroz istraživanje, igru i praktičnu aktivnost. Tokom dana, polaznici imaju priliku da uživaju u raznim nastavnim sadržajima kroz aktivnosti koje usmerava nastavnik, učenje kroz igru, te slobodne aktivnosti.

Najveći napredak u učenju brojeva i slova zabeležen je kod učenika kada primete da su dosta postigli na polju komunikacijskih veština. Fizički razvoj uključuje razvoj mozga i predstavlja osnovu za razvoj veština pisanja kod dece.

Tokom godine u vrtiću (Foundation Stage), naši učenici uvode se u fonetiku i čitanje. Školovanje počinje učenjem dvoglasa i veštine sažimanja glasova, kako bi učenici mogli da čitaju reči. Taj plan nastavlja se i u prvom i drugom razredu osnovne škole i uključuje sve učenike, na nivou koji je prilagođen njihovim potrebama.

U vrtiću (koji se sastoji od mlađe i predškolske grupe – uzrasta od 3-5 godina), učenje se zasniva na strukturisanoj igri, pri čemu je razvoj jezika sastavni deo svih aktivnosti.

Pismenost u vrtiću se uči kroz sledeće aktivnosti:

  • Slušanje priča,
  • Prepričavanje odslušanih priča,
  • Smišljanje i pričanje sopstvenih priča,
  • Igre sa ulogama, igre mašte,
  • Pesme, rime, dečje pesmice,
  • Prepoznavanje alfabeta,
  • Rane fonetske aktivnosti na bazi prepoznavanja veze između slova i zvuka,
  • Uživanje u razgledanju knjiga i u ulozi “čitalaca” slikovnica, knjiga velikog formata, elektronskih knjiga,
  • Aktivnosti pre i na početku pisanja – precrtavanje preko modela, pravljanje slova od plastelina, pisanje u vazduhu.

Pozitivan stav prema matematici i snažan temelj za učenje matematike nastaju u ranom detinjstvu. Uspešni počeci vide se kroz dobar razvoj u ranom detinjstvu.

Nastavnici planiraju i realizuju niz aktivnosti “učenja koje se zasnivan na igri”, u okviru kojih se deci omogućava da razviju i unaprede svoje veštine brojanja, razumevanja i učenja brojeva, jednostavnog sabiranja i oduzimanja kao i da opišu oblike, prostor i mere.

Nastavni plan i program za 1. i 2. razred osnovne škole

Niži razredi osnovne škole obuhvataju prvi i drugi razred i predstavljaju pažljivo planirano okruženje za učenje, koje na najbolji način podržava razvoj učenika. Ta faza bazira se na engleskom nacionalnom nastavnom planu i programu, prilagođenom potrebama multijezičke i multikulturalne grupe učenika.

Kreativni nastavni plan i program u British International School-u osmišljen je tako da deca sa uživanjem učestvuju u raznim zanimljivim fazama učenja. Naš posvećeni nastavni kadar nastoji da deci pruži iskustvo u realnom vremenu, te da ih opreme veštinama i znanjem potrebnim za uspeh u budućnosti. Iskusni nastavnici i asistenti znaju kako da prilagode nastavni plan i program potrebama učenika u svom razredu.
Od predškolskog uzrasta pa nadalje, intenzivan akademski fokus škole je na čitanju, pisanju i matematici. Nastojimo da naša deca dobiju čvrste temelje na kojima će se dalje razvijati.
Pored tradicionalnih školskih predmeta kao što su engleski jezik, matematika, nauka, istorija, geografija, računarstvo i umetnost i dizajn, koje im predaje njihov razredni starešina, učenici imaju i fizičko i muzičko vaspitanje koje im predaju specijalizovani nastavnici.

Naša deca obrazuju se kao individue, u malim grupama i celim razredima. Pratimo i procenjujemo razvoj u svakoj fazi učenja, te pružamo dodatnu podršku i osmišljavamo složenije izazove, prema potrebama.

Vannastavne aktivnosti

Pored predmeta iz nastavnog plana i programa, učenici BIS osnovne škole razvijaju socijalne veštine kroz vannastavne aktivnosti koje se organizuju dva puta nedeljno (od kuvanja, preko grnčarije do kapoere i još mnogo toga).
Školska nedelja završava se održavanjem skupštine u petak posle podne, gde učenici pred celom školom pokazuju stvari koje su napravili te nedelje.
To može biti umetničko delo, čitanje nekog sastava na engleskom jeziku ili izvođenje predstave sa svojim vršnjacima. Mlađa grupa obično nam se pridruži nakon popodnevnog odmora. Posle okupljanja, slede “zlatni sati”, gde učenici mogu da izaberu kojom vannastavnom aktivnošću žele da završe nedelju.

Oprema za igru

Oprema i materijal za igru postavljeni su tako da deca mogu sama da izaberu šta će koristiti i ne moraju stalno da zavise od odraslih. Kada planiramo aktivnosti, svesni smo da mala deca najbolje uče kroz prirodnu svakodnevnu interakciju u kontrolisanom i prirodnom okruženju. Osobe od poverenja koje se aktivno bave decom i zainteresovane su za njihovo učenje pružaju podršku.

Sastanak možete zakazati putem email-a info@bis.edu.rs ili telefonom na broj +381 65 3066 097