TAKING ENROLMENTS

TAKING ENROLMENTS

SRPSKI

Welcome to the British International School, Belgrade.

We look forward to welcoming you and your family to our school.

The BIS caters for students from 3 to 18 years of age.

CALL US 0653066097 CONTACT US

Admissions Procedure

1. ADMISSIONS CONFERENCE

We advise prospective families to make an appointment with the School Office to receive all the relevant information about BIS. For those families who are unable to visit the school at the time of their enquiry, the information can be provided via email or telephone.

An Admissions Conference can take place upon request on a scheduled date. It would be helpful if a prospective family is familiar with the content of the school website and the School Prospectus prior to the Admissions Conference.

During the Admission Conference the prospective family will be introduced to the curriculum taught at BIS, as well as to the School Policies and procedures.

You can schedule your Admissions Conference by sending an email to info@bis.edu.rs or by phoning
+381 65 3066 097

2. DOCUMENTS REQUIRED FOR ENROLMENT

 • A completed application form (the form is sent via email as part of an Information Package);
 • Official reports from the student’s previous school(s);
 • An Immunisation Certificate;
 • A photocopy of the student’s passport / birth certificate / identity card.

3. FEES

Tuition fees are provided to the individual parents/guardians electronically or during the Admissions Conference. There is a 10% discount for the second and every subsequent child in a family.

The tuition fees include:

 • Teaching and extra-curricular activities;
 • Books and other instructional materials;
 • Examination fees and the release of reports and certificates;
 • One-day curriculum-related field trips.

The optional services involving an extra cost are:

 • School Transport;
 • Lunch (provided by a catering company);
 • After-school activities;
 • Annual Study tour.

 

An English as a Second Language (ESL) programme is provided FREE of charge to students whose English proficiency needs to be brought up to a standard whereby they can participate in all normal curriculum lessons.

UPIS

Dobrodošli u British International School, Beograd.

Biće nam zadovoljstvo da postanete deo naše škole.

BIS obrazuje učenike uzrasta od 3 do 18 godina.

POZOVITE NAS 0653066097 KONTAKTIRAJTE NAS

Upisna procedura

1. Sastanak u vezi sa upisom

Savetujemo zainteresovanim porodicama da zakažu sastanak sa našom školskom kancelarijom, kako bi dobile sve potrebne informacije o BIS-u. Ukoliko porodice nisu u mogućnosti da posete školu, informacije će im biti pružene putem email-a ili telefona.

Sastanak će se održati zakazanog datuma prema dogovoru. Od velike je pomoći ukoliko se porodica unapred upozna sa sadržajem školskog sajta i školskog informatora.

Tokom sastanka, porodica će biti upoznata sa planom i programom nastave u BIS-u kao i sa pravilima škole.

Sastanak možete zakazati putem email-a info@bis.edu.rs ili telefonom na broj
+381 65 3066 097

2. Potrebna dokumentacija za upis

 • popunjen formular za aplikaciju (formular se dobija putem email-a kao deo Info paketa)
 • zvanična svedočanstva iz predhodnih škola
 • kopija kartona vakcinacije
 • kopija pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih

3. Školarina

Informacija o školarini se šalje roditeljima/starateljima putem email-a ili se prezentuje tokom sastanka. Za drugo i svako naredno dete iz porodice odobrava se popust od 10%.

Školarina uključuje:

 • izvođenje nastave i vananstavnih aktivnosti
 • knjige i druge školske materijale
 • troškove prijave ispita i izdavanja svedočanstava i sertifikata
 • jednodnevne nastavne izlete

Opcione usluge koje se dodatno plaćaju su:

 • školski prevoz
 • obrok (obezbeđuje ketering kompanija)
 • aktivnosti nakon školskog dana
 • godišnja ekskurzija

 

Program “Engleski kao drugi jezik (ESL)” se obezbeđuje BESPLATNO učenicima kojima je neophodno usavršavanje znanja engleskog jezika.